Gökçeada'da Dalış

Gök­çea­da, zen­gin su­al­tı dün­ya­sı ile Kuzey Ege'de da­lış ya­pı­la­cak ide­al yer­ler­den bi­ri. Bu­nun se­be­bi, Sa­ros kör­fe­zin­den baş­la­ya­rak Gök­çea­da’ya doğ­ru uza­nan bir fay hat­tı­nın, ada­nın ku­ze­yin­de, Semadirek Adası ile arasında bü­yük bir çu­kur oluş­tur­ma­sı. Bu çu­kur, ka­ya­lık bir ya­pı­ya sa­hip ol­du­ğu için, böl­ge­de su­al­tı ya­şa­mı­nın zen­gin­leş­me­si­ne ola­nak sağ­lı­yor.

Tür­ki­ye’nin ilk su­al­tı par­kı Gök­çea­da’nın ku­ze­ydoğusunda ilan edil­miş. Böl­ge­de ko­ru­ma al­tın­da olan bir­çok de­niz can­lı­sı bu­lu­nu­yor. Gök­çea­da su­la­rın­da gö­rüş me­sa­fe­si 27 met­re­ye ka­dar yük­se­li­yor. (Mar­ma­ra De­ni­zi’nde 1-1,5 met­re ) 

2009 yı­lın­da açı­lan da­lış mer­ke­zi sa­ye­sin­de Gök­çea­da’da da­lış yap­manız mümkün. İlk de­fa da­la­cak olan­lar dis­co­very da­lı­şı­nı ter­cih ede­bi­lir. Su­al­tı fe­de­ras­yo­nu­na bağ­lı mer­kez­de, brö­ve al­mak için kurs­la­ra da ka­tı­la­bi­lir­si­niz. Da­lış mer­ke­zi ara­cı­lı­ğıy­la ar­tık pro­se­dür­ler­le uğ­raş­ma­dan Gök­çea­da Su­al­tı Mil­li Par­kın­da da­lış ya­pmanız da mümkün.

Gökçeada Dalış Merkezi: 0542 721 11 52

KABATEPE LİMANI DALIŞ OKULLARI
Adaya giden feribotların kalktığı Kabatepe Limanı büyük bir liman. Burada dalış okulları da bulunuyor. Daha çok İstanbul bağlantılı çalışan okullar, büyük teknelerle dalışa çıkıyorlar. Limandan 10 mil uzaklıktaki Büyük Kemikli Burnu ve 1.Dünya Savaşı'ndan kalma batıklar, civarda dalış yaptırılan, ilgi çekici yerler. Büyük kemikli resifi dünyada koruma altına alınmış ve yabancı dalgıçlar tarafından da bilinen bir yer. Dalış severler Gökçeada'ya ziyarete gelmişken bu turlara katılma fırsatını da yakalayabilirler.

GÖKÇEADA'DA DALIŞ YAPILAN YERLER

Aşağıdaki bilgiler Fehmi Şenok `Türkiye Dalış Rehberi`nden alınmıştır:

BATIK GEMİ
Aydıncık Burnu’nun yaklaşık 1.5 mil açığında bulunan batık gemi hakkında tam bir bilgi mevcut değildir. Çanakkale Savaşı’ndan kaldığı tahmin edilmektedir. Batık, 27 m. derinlikte, parçalanmış biçimde yatmaktadır. Daha önceleri bütün halde bulunan batık, 1965 yılında hurdası için parçalanmış ve sadece tava kısmı zeminde kalmıştır. Geminin uzunluğu 60 m. civarındadır. Batık civarı kumluk bir zeminden oluşmaktadır. Bulunduğu bölgede çok kuvvetli akıntılar oluşmaktadır. Bu nedenle sadece tecrübeli dalıcılar için uygundur. Batıkta orfoz, eşkina ve akya balıklarına rastlamak mümkündür. Ulaşım tekne ve bot ile gerçekleşmektedir ve bot ile Kuzu Limanı’ndan 20 dakika, Kaleköy Limanı’ndan 30 dakikalık mesafededir. www.visitgokceada.com

KAŞKAVAL BURNU
Kaşkaval burnu Kabatepe limanından günübirlik Gökçeada turu yapan dalış teknelerinin ilk uğrak yeridir. Adanın birçok yerinde olduğu gibi testere görünümlü dik kayalar denizin mavi derinliklerinde de sürmektedir. Pırıl pırıl suların kayalar ile birleştiği ilk derin dalış bölgesi olan Kaşkaval Burnu pek akıntı almaz.
Duvar dalışı yapılan bölge dağların yüksekliğinden gölgede kalır. Dalışınız anında genellikle güneş dağların arkasında kaldığı için dip biraz loştur. 30 metrelerde kısmen biten kayalık yapısı, sazların arasına serpilmiş kayalıklar ile değişmeye başlar. Mürenlerin etkin olduğu kayaların arasında karagöz türünden her türlü balığı görmek olasıdır.

KALEKÖY
Kaleköy'ün bugünki limanının bulunduğu yerde antik çağda da liman bulunmakta imiş. Bugünkü liman taşları Antik Çağdan kalan döküklerin kalıntıların üzerine yapılmıştır. Kuzey rüzgarlarının etkin olduğu adadaki tek balıkçı barınağı da burasıdır. Eskiden geçimlerinin büyük bir kısmı süngerciliğe dayanan balıkçılar sualtını iyi bildiklerinden dalgıçlar için oldukça iyi birer rehberdirler. Buradan kiralayacağınız bir tekne ile adanın etrafındaki çeşitli dalış yörelerine ulaşabilirsiniz.

Kaleköy'deki limanın dışındaki taşlar ise gece dalışları için oldukça ilginçtir. 4-8 metre olan sularda ıstakozların yanı sıra birçok kabuklu canlıları özellikle yengeç türlerini makro görüntülerken belli etmeden sizi Yunanistan'a ait olan Limni adasına doğru sürükleyen akıntıya özen göstermeniz gerekmektedir.

YILDIZ KOYU
Koyun, çakıllı ve kayalık yapısı, sualtında da ilk metrelerden sonra karadaki gibidir. Kıyıdan açılmaya başladığınızda 9-15 kadar derinleşen deniz yine 6-7 metrelere yükselerek sığlaşır.
Karadaki kaya oluşumları, koyun sağ ve solunda sualtında sürmektedir. Oysa koyun ortasından dalıp yüzmeye başladığınızda 12. metrede başlayan sazlığı izlerseniz 25 metrelerde bir sualtı cennetine ulaşırsınız. Kayalardaki renk cümbüşü, çeşit çeşit balıklar, kayaların kum ile birleşim noktalarındaki böcekler, size unutulmayacak bir dalış yaşatacaktır. Bir anda etrafınızda 50 kadar böcek oluşursa sakın şaşırmayın.